यस कम्पनीले आफ्ना ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर घरबाटै अनलाईन मार्फत नयाँ खाता खोल्न (Trading /Demat /Meroshare  खाता)  सक्ने ब्यवस्था मिलाईको छ । यसको लागि कम्पनीको वेबपेज www.kohinoorinvestment.com मार्फत Online froms मा गई आफूले चाहेको खाता खोल्न सक्नुहुनेछ ।

 

Social