Skip to main content

ब्रोकर कम्पनीलार्इ डाटा सेन्टर राख्न नेप्सेको निर्देशन

kohinoor-default

ब्रोकर कम्पनीलार्इ डाटा सेन्टर राख्न नेप्सेको निर्देशन/

अनलाइन कारोबारका लागि दलाल कम्पनीले आफ्नै सर्भर,डाटा रिकभरका लागि आफ्नै पूर्वाधार गर्नुपर्नेछ। यो पूर्वाधार राख्न एउटा ब्रोकर कम्पनीले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्नेछ। नेप्सेले अनलाइन कारोबारका लागि आवश्यक जनशक्ति र डाटा लगायतका पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।

 

 

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: