Skip to main content

Online Share Trading सम्बन्धि तालिम

यस कम्पनीले ग्राहक महानुभावहरुको सुविधाको लागि प्रत्येक शुक्रबार निम्न विषय सम्बन्धि तालिमको ब्यवस्था गरिएको जानकारी गराईन्छ ।
१. Online Share Trading (Buy & Sale) 
२. Online Share Transfer (EDIS) 
३. Online Share Transfer (EDIS) 
 
समयः ११ः३० बाट ।

No Comments yet!

Your Email address will not be published.