Skip to main content

ग्राहक वर्गहरुमा विशेष अनुरोध !

कारोना भाईरस (COVID-19) को जोखिम हाल बढदै गएको अवश्थामा अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालयमा उपस्थित नभई सेवा लिनुहुन विशेष अनुरोध गरिन्छ ।

No Comments yet!

Your Email address will not be published.